Hotel Warszawa, 2018

Seria Rysunków i Grafik wykonanych dla Hotelu Warszawa, znajdującego się w historycznym budynku Prudential w Warszawie.

A series of drawings and print made for Hotel Warszawa located in a historical Prudential building in Warsaw, Poland.

  • twitter-square
  • facebook-square